November 2014
P U S Š P S N
« Okt    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Galéria

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 03. 11. 2014

V prílohe je Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva zo dňa 03.11.2014

Výsledky komunálnych volieb 2014

Výsledky komunálnych volieb

Farské oznamy Sihelné 24.11.- 30.11.2014

Farské oznamy Sihelné 24.11.- 30.11.2014

Vyhlásenie kandidatúry

Miestna volebná komisia v Sihelnom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do organov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje, že pre voľby konané dňa 15.11.2014 zaregistrovala týchto kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce:
Kandidátky

Zápisy z kontrólnych dní z výstavby kanalizácie

Pravidelne každý týždeň je kontrólny deň na výstavbe kanalizácie Orava II. etapa.
Zápisy z týchto kontrólnych dní budú zverejnené v prílohách.
_ORAVA_II_Zapis KD č 41
_ORAVA_II_Zapis KD č 43
_ORAVA_II_Zapis KD č 46
Výzva k náprave, žiadosť a stanovisko
_ORAVA_II_Zapis KD č 47
_ORAVA_II_Zapis KD č 48
_ORAVA_II_Zapis KD č 50
ORAVA_II_Zapis KD č 51
_ORAVA_II_Zapis KD č 52

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 8. 9. 2014

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva

Dvadsiate výročie posvätenia chrámu a odpustová slávnosť

Dvadsať rokov je dlhé obdobie. Za taký čas sa v živote človeka udeje veľa. Človek, ktorý má 20 rokov, stojí na prahu života, výberu životnej cesty… Keď sa však na dvadsaťročné obdobie pozrieme v súvislosti s vekom nejakej stavby, povieme si, že to nie je veľa. Veď predsa na svete stoja stavby päťstoročné, tisícročné, ba i viac.
Náš farský kostol sa vyníma uprostred našich príbytkov už 20 rokov. My mladí si už nepamätáme, koľko obetí [...]

Projekt výstavby vodovodu

Projekt pre vydanie územného rozhodnutia pod názvom SIHELNÉ – VODOVOD – II. ČASŤ je spracovaný pre celú obec.
Po realizácii projektu sa stane vlastníkom a správcom vodovodu obec. V súčasnej dobe sa vybavujú podklady na vydanie územného rozhodnutia.
Pred vydaním územného rozhodnutia bude jednanie s každým vlastníkom pozemkov, cez ktoré pôjde trasa vodovodu a bude s ním uzavretá zmluva o budúcej zmluve na vecné bremeno.
Realizácia projektu bude okamžite po vybavení povolení.
Prílohy:
A_SPRIEVODNA_SPRAVA_SIHELNE
B_SUHRNNA_TECHNICKA_SPRAVA
C.5_PREHLADNÝ PROFIL
C.6_PRACOVNE_SITUACIE [...]

Štúdia rekonštrukcie kultúrneho domu

Dňa 8.9.2014 na zasadaní Obecného zastupiteľstva bola prerokovaná a schválená štúdia rekonštrukcie kultúrneho domu v Sihelnom.
Kultúrny dom je daný do užívania pred štyridsiatimi rokmi a nebola na ňom realizovaná žiadna väčšia modernizácia. Projekt rekonštrukcie
je hlavne zameraný na presvetlenie, prevzdušnenie a rozšírenie kapacity kultúrneho domu. Ide o komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu.
Navrhované riešenia v prílohách:
01 situacia
02 1pp
03 1 1np
03 1np
04 2 np
05 rezy
06 SV JZ
07 JV SZ_
textštúdiaKDSihelné

Púť do Medžugorie

Púť do Medžugorieny. Ako každý žiak, aj ja som premýšľala nad tým, ako by som zmysluplne využila čas prázdnin. V kostole bol oznam, že sa pôjde na púť do Medžugorie, tak som začala spolu so sestrou premýšľať nad tým, žeby to bol dobrý nápad ako stráviť časť prázdnin. Dátum odchodu sa blížil a my sme sa už nemohli dočkať. Trošku sme sa obávali dlhej cesty, ale vedeli sme, že Panna Mária sa [...]