september 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
« aug    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

 

DSC_0146.JPG DSC_0362.JPG DSC_0449.JPG DSC_0470.JPG

Štatistika

  • 0
  • 118
  • 252

Zmena nástupných a výstupných zastávok na AS Námestovo

Vážení cestujúci! z dôvodu výkonu prác na rekonštrukcii cesty I. triedy č. 78 v Námestove je uzatvorená a následne zrušená parkovacia plocha, ktorá slúžila na nástup a výstup cestujúcich na pravidelných prímestských a diaľkových linkách. – smer Sihelné, Oravská Polhora, Rabča a Rabčice. Jedným z dôvodov rekonštrukcie cesty v Námestove je kapacitne nevyhovujúca komunikácia a usmernenie dopravy pri autobusovej stanici a na parkovisku pri obchodnom dome Tempo. Z vyššie uvedených […]

Výsledky volieb do NR SR v Sihelnom

Prechod Sihelnianskym chotárom

Dňa 13.2.2916 sa uskutočnil prvý ročník bežeckého Prechodu Sihelnianskym chotárom. Celá trať merala takmer 15 km. Štart bol pri budove materskej škôlky, smerom na Hrádok. Odtiaľ na vyšný koniec cez Trchovnicu ku kaplnke na veselovskej ceste. Pri kaplnke sme zapálili sviečky a pomodlili sa. Od kaplnky šla trať na nižný koniec Sihelného, kde sme prešli rieku, zastavili sme sa na morovovm cintoríne, Bučinke a odtiaľ k materskej skôlke. Tu náš […]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je  zákonom […]

Súťaž o najkrajší medovník

Obecný úrad vyhlasuje súťaž o Najkrajší medovník. Podmienkou je vlastnoručne upečený a vyzdobený medovník, ktorý bude označený menom súťažiaceho. Každý súťažiaci môže priniesť do súťaže iba jeden medovník a to do 18.12. 2015 na obecný úrad. Vyhodnotenie súťaže bude v nedeľu na Sihelnianských vianočných trhoch.

Oznam

Vyzývame šikovných remeselníkov, tvorcov, ľudových majstrov, ktorí chcú predávať svoje výrobky na Sihelnianských vianočných trhoch, aby sa prihlásil najneskôr do 10. 12. 2015 na obecnom úrade v Sihelnom. Vianočné trhy sa uskutočnia dňa 20.12. 2015

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V Námestove Námestovo č.1250, 029 01 Námestovo Všetky obce a organizácie lesného hospodárstva v okrese Námestovo Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Námestovo ORHZ-NO1-417/2015 mjr. Ing. Mrekaj Vladimír 04. august 2015 Vec Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § […]

Zápisy z kontrólnych dní z výstavby kanalizácie

Pravidelne každý týždeň je kontrólny deň na výstavbe kanalizácie Orava II. etapa. Zápisy z týchto kontrólnych dní budú zverejnené v prílohách. _ORAVA_II_Zapis KD č 41 _ORAVA_II_Zapis KD č 43 _ORAVA_II_Zapis KD č 46 Výzva k náprave, žiadosť a stanovisko _ORAVA_II_Zapis KD č 47 _ORAVA_II_Zapis KD č 48 _ORAVA_II_Zapis KD č 50 ORAVA_II_Zapis KD č 51 _ORAVA_II_Zapis KD č 52

Projekt výstavby vodovodu

Projekt pre vydanie územného rozhodnutia pod názvom SIHELNÉ – VODOVOD – II. ČASŤ je spracovaný pre celú obec. Po realizácii projektu sa stane vlastníkom a správcom vodovodu obec. V súčasnej dobe sa vybavujú podklady na vydanie územného rozhodnutia. Pred vydaním územného rozhodnutia bude jednanie s každým vlastníkom pozemkov, cez ktoré pôjde trasa vodovodu a bude s ním uzavretá zmluva o budúcej zmluve na vecné bremeno. Realizácia projektu bude okamžite po […]

Štúdia rekonštrukcie kultúrneho domu

Dňa 8.9.2014 na zasadaní Obecného zastupiteľstva bola prerokovaná a schválená štúdia rekonštrukcie kultúrneho domu v Sihelnom. Kultúrny dom je daný do užívania pred štyridsiatimi rokmi a nebola na ňom realizovaná žiadna väčšia modernizácia. Projekt rekonštrukcie je hlavne zameraný na presvetlenie, prevzdušnenie a rozšírenie kapacity kultúrneho domu. Ide o komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu. Navrhované riešenia v prílohách: 01 situacia 02 1pp 03 1 1np 03 1np 04 2 np 05 rezy […]