Menu
Obec Sihelné
ObecSihelné

Farská púť do Svätej zeme

Farská púť do Svätej zeme

Farská púť do Svätej zeme

Pred nástupom do lietadla sme boli plní očakávaní, trochu nás premáhal aj strach a prečo nie, veď väčšina z nás cestovala lietadlom po prvý krát. Keď sa však lietadlo vznieslo nad oblaky, dávalo nám to predzvesť, že celá naša púť bude v znamení blízkosti neba.

Keď anjel Gabriel prišiel do malého mestečka Nazaret ku Panne Márii povedal je „Zdravas“ čo v preklade znamená: „Raduj sa.“ Aj naše srdcia sa radovali keď sme stáli na mieste zvestovania. Bolo práve dvanásť hodín. Zvon baziliky najprv vyzváňal jemné tóny, sila zvonenia sa znásobovala až prenikla celým našim telom a naša duša spievala Anjel Pán zvestoval Panne Mária a ona počala z Ducha Svätého. Zdravas Mária…

Po zvestovaní úžasnej noviny Mária nezostáva doma a neponecháva si svoje šťastie, ihneď sa ponáhľa ku svojej tete Alžbete, aby jej slúžila.

Sv. Alžbeta so svojim manželom Zachariášom žila v dedinke Ain Karim. Sv. omšu sme tu mali na nádvorí baziliky Navštívenia Panny Márie a po sv. prijímaní sme si spoločne s Máriou mohli zaspievať: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi…. Tento chválospev môžeme Bohu zaspievať zakaždým, keď do svojho srdca prijmeme Pána Ježiša.

V dedinke Ain Karim sa nachádza aj kostol Narodenia Jána Krstiteľa, kde zaznel Záchariášov chválospev Benediktus (Nech je zvelebený Pán Boh Izraela…), v ktorom oslavuje príchod Mesiáša a povolanie Jána Krstiteľa za Ježišovho predchodcu.

V tých dňoch vyšiel rozkaz vykonať súpis ľudu po celom svete, a všetci šli dať sa zapísať. Vybral sa aj Jozef s Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Išli do Betlehema a kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. Porodila syna zavinula ho do plienok a uložila ho do jasieľ, lebo nebolo pre nich miesta v hostinci.

Aj my sme šli do Betlehema, našli sme tam miesto kde sa narodil Ježiš aj miesto, kde Mária uložila dieťa do jasieľ. Nič sa nezmenilo. Tak ako pred 2000 rokmi sa Ježiš narodil v chudobe, tak aj dnes je bazilika Narodenia chudobná, zanedbaná. On sa nám ponúka ako jasná hviezda, ale bazilika Narodenia Pána je svedectvom našich sŕdc.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. V ich jaskyni sme mali vianočnú sv. omšu a spolu s anjelmi sme spievali „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Vedľa baziliky Narodenia sa nachádza jaskyňa Neviniatok, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme a jaskyňa Mlieka, v ktorej Mária kojila malého Ježiša keď utekali pred Herodesom do Egypta.

Po Herodesovej smrti sa sv. rodina vrátila z Egypta do Galilejského kraja, do mestečka Nazaret. V Nazarete neďaleko baziliky Zvestovania sa nachádza bazilika sv. Jozefa, kde sv. rodina žila a preto aj Ježiša volali Nazaretský.

Hoci Ježiš bol bez hriechu, dáva nám príklad veľkej pokory a prichádza z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. V tom sa otvorilo nebo a z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn v ktorom mám zaľúbenie.“ Pri rieke Jordán sme si aj my obnovili svoje krstné sľuby.

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Hora pokušení je severozápadne od Jericha. Ježiš dovolil toto pokúšanie pre naše poučenie.

Ježiš opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum. Keď kráčal popri Galilejskom mori, povolával svojich učeníkov. Hovoril im: „Poďte za mnou, a urobím z vás rybárov ľudí.“ Aj my sme sa v krásnom slnečnom počasí plavili loďou po Genezaretskom jazere a spievali sme pieseň: Pán zastavil sa na brehu, hľadal ľudí ochotných ísť za ním a loviť srdcia do siete pravdy. Ó Pane aj na mňa si sa pozrel, tvoje ústa vyriekli moje meno …

Nad Genezaretským jazerom sa nachádza vrch, kde Ježiš predniesol reč, ktorá obsahuje podstatné učenie o kresťanskej dokonalosti – blahoslavenstvá. V tomto areáli zakvitnutom krásnymi kvetmi a za spevu vtáčikov sme mali sv. omšu, pri ktorej sme predkladali Bohu prosby za svoje rodiny.

Keď učeníci prosili Ježiša, Pane nauč nás modliť sa, Pán Ježiš im povedal: „Keď sa modlite, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich, veď váš Otec vie, čo potrebujete prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, … Na tomto mieste stojí kostol Pater Noster (Otče náš). Viete, ktorá prosba v modlitbe Otče náš je najťažšia? Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Keď je vôľa Božia zhodná s našou vôľou, tak je všetko v poriadku, ale keď je vôľa Božia iná ako by sme si to my predstavovali, tak hneď repceme – prečo práve ja … Ak by sme sa modlitbu Otče náš pomodlili naozaj s vierou a úprimným srdcom, nepotrebujeme sa modliť už nič viac. Modlitba Otče náš obsahuje všetko čo pre svoj život potrebujeme.

Za Ježišom chodil veľký zástup ľudí a počúvali ho. Keďže nemali čo jesť Ježiš rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Na tomto mieste, ktoré sa volá Tabgha Ježiš vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa.

Potom Ježiš vzal zo sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch, ktorý sa volá Tábor. Tu sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila ako slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním a z oblaku zaznel Boží hlas: „Toto je môj milovaný syn v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ My sme sa na tento vrch vyviezli taxíkmi a v bazilike Premenenie Pána sme spolu so sv. Petrom mohli povedať: „Pane, dobre je nám tu!“

Ako prvé zo svojich znamení urobil Ježiš na svadbe v Káne Galilejskej, kde na príhovor Panny Márie premenil vodu na víno. Pri sv. omši sme prosili Pannu Máriu, aby sa prihovárala u svojho syna za naše manželstvá i za manželstvá našich blízkych. Na tomto posvätnom mieste si manželia obnovili svoje manželské sľuby.

Ďalším zázrakom, ktorým Ježiš ukázal, že on je Pánom aj nad smrťou bolo vzkriesenie Lazára. Betánia je miesto, kde Ježiš povedal Marte: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa neumrie na veky. Veríš tomu?“ Sv. omšu sme obetovali za našich zosnulých a spolu s Martou sme mohli povedať „Áno Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mál prísť na svet.“

Keď sa veľký zástup dopočul že Ježiš prichádza do Jeruzalema, nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali „Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ V Betfage sa nachádza kostol Slávnostného vstupu Pána do Jeruzalema. Pri sv. omši v tomto kostole sme sa zamýšľali nad tým, ku ktorej skupine ľudí patríme. Či voláme Bohu na slávu nech žije, alebo sa dávame zviesť zlým duchom a kričíme ukrižuj!

Úvodom umučenia a zmŕtvychvstania je Večeradlo. Na tomto mieste Ježiš označil svojho zradcu a ustanovil Eucharistiu.

Potom Ježiš šiel na Olivovú horu do Getsemanskej záhrady, kde vyzýval apoštolov „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ Sám sa od nich vzdialil, kľakol si a modlil sa: Otče ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja ale tvoja vôľa nech sa stane!“ Pritom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. Na tomto mieste sa nachádza bazilika Agónie.

V blízkosti sa nachádza aj kostol Zatknutia – jaskyňa zrady Judáša.

Krížová cesta začína v kostole Ecce homo (Hľa človek), kde Pilát odsúdil Pána Ježiša. Jednotlivé zastavenia pokračujú cez orientálny bazár. Posledné zastavenia sa nachádzajú v bazilike Božieho hrobu. Je tu vyznačené miesto, kde bol Ježiš ukrižovaný, voňavá kamenná platňa na ktorej bolo položené telo Pána Ježiša a hrob, do ktorého pochovali Pána Ježiša. Tiež je tu miesto stretnutia Márie Magdalény so Zmŕtvychvstalým Kristom. V tejto bazilike v bočnej kaplnke sme mali veľkonočnú sv. omšu a mohli sme tu rozjímať o najväčších tajomstvách našej viery.

Po zmŕtvychvstaní Ježiš udeľuje Petrovi pastiersky úrad cirkvi. Trojitým vyznaním lásky Peter odčiňuje trojnásobné zapretie a na tomto mieste stojí bazilika Potvrdenia primátu sv. Petra.

V Jeruzaleme sme ešte navštívili baziliku Usnutia Panny Márie, kostol Hrobu Panny Márie odkiaľ bola s telom aj s dušou vzatá do neba, množstvo historických pamiatok, ktoré majú pre našu vieru veľký význam.

V posledný deň našej púte sme mali sv. omšu v Betleheme v kostole sv. Antona, kde sme spolu so žalmistom mohli spievať „Hľa prichádzam Pane, chcem plniť tvoju vôľu!“

Mgr. Marta  Bielaková

Dátum vloženia: 23. 5. 2011 23:53
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2018 14:53

Turista

Kontakt

Obecný úrad Sihelné
Sihelné 217, 029 46

Telefón: 043/55 94236
Fax: 043/55 94216
E-mail: ousihelne@orava.sk
Web: www.obecsihelne.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 6. 12. 2023
slabé sneženie 1 °C -7 °C
slabé sneženie, slabý južný vietor
vietorJ, 1.54m/s
tlak1015hPa
vlhkosť92%
sneženie1.61mm

Natur-pack

Natur pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:21
TÝŽDEŇ:586
CELKOM:625049