Menu
Obec Sihelné
ObecSihelné

Poznaj a chráň všetko okolo nás

Poznaj a chráň všetko okolo nás

Predkladaný projekt je zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi obcami Sihelné na slovenskej strane a Lhotka na strane českej. V rámci projektu máme ambíciu hravou formou pripraviť ucelené tematické aktivity pre deti a mládež oboch cezhraničných partnerov, ktoré budú viesť deti k ochrane stromov, živočíchov a porozumieť tejto problematike pod dozorom regionálnych organizácií ako sú členovia hasičského zboru, odborných pracovníkov z CHKO Horná Orava, zdravotníkov z Červeného kríža i učiteľov telesnej výchovy zo školy. Jednotliví odborníci vždy najskôr formou teórie vysvetlia danú problematiku a následne deťom v praxi ukážu reálne situácie, s ktorými sa deti môžu v prírode stretnúť.

 

 

                                           Operační program:

                     Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

           

                        Žiadateľ: Obec Sihelné

 

              Názov projektu: Poznaj a chráň všetko okolo nás

 

Hlavný cezhraničný partner: Obec Lhotka

 Stručný opis malého projektu

 

Predkladaný projekt je zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi obcami Sihelné na slovenskej strane a Lhotka na strane českej. V rámci projektu máme ambíciu hravou formou pripraviť ucelené tematické aktivity pre deti a mládež oboch cezhraničných partnerov, ktoré budú viesť deti k ochrane stromov, živočíchov a porozumieť tejto problematike pod dozorom regionálnych organizácií ako sú členovia hasičského zboru, odborných pracovníkov z CHKO Horná Orava, zdravotníkov z Červeného kríža i učitelov telesnej výchovy zo školy. Jednotliví odborníci vždy najskôr formou teórie vysvetlia danú problematiku a následne deťom v praxi ukážu reálne situácie, s ktorými sa deti môžu v prírode stretnúť.

 

 Popis východiskového stavu a zdôvodnenie potreby realizácie malého projektu

 

Obce spolupracujú už dlhšiu dobu a aj z tohto dôvodu sa rozhodli pripraviť projekt zameraný na zvýšenie povedomia o ochrane prírodného dedičstva. Partneri sa nachádzajú v chránených oblastiach a teda ochrana prírodného dedičstva je veľmi dôležitá. Deti a mládež po oboch stranách hranice strácajú cit, úctu a rešpekt pred  prírodným dedičstvom. Ľudia v dnešnej uponáhľanej dobe zabúdajú, že v lese je mnoho života a naším správaním ho negatívne ovplyvňujeme, zabúdajú na hodnoty ktoré sa nachádzajú okolo nás nachádzajú. Je potrebné naučiť deti ako sa správať v lese, ako ho chrániť.

Spôsob realizácie aktivít malého projektu

 

Na východiskovú situáciu, ktorá je popísaná vyššie chceme reagovať tak, že vytvoríme aktivity projektu ktorými odstránime problémy, ktoré sú v tej časti uvedené. V aktivitách sa chceme zamerať najmä na to, aby sme deťom vysvetlili a priblížili problematiku ochranny prírody a environmentálnej výchovy. Pozornosť mladej generácie chceme upriamiť na lesné pásma v chránených krajinných oblastiach, ktoré sa v súčasnosti stretávajú s rôznymi problémami ako sú výrub lesov, podpaľačstvo, škodci (lykožrúť, kôrovec, ...). Jednotlivými aktivitami cez odborníkov (hasiči, odborní pracovníci, atď ...) chceme deťom ukázať ako sa správne správať v lese nielen ku stromom, ale aj ku živočíchom a vlastne ku celému spoločenstvu, ktoré môžu v lese stretnúť. Toto chceme predviesť zaujímavou hravou formou priamo v teréne (krátkymi prechádzkami a ukážkami v lese), aby v deťoch tieto aktivity zostali čo najdlhšie a aby sa podľa nich riadili aj naďalej pri návšteve lesa.

 

Riadenie

Projektu

 

 

 

I

 

 

 

 

Zabezpečení

povinné publicity malého projektu

 

I01 - Setkání pracovního týmu

 

 

 

 

 

 

 

I05 –

Uspořádání společné společenské aktivity podporující identitu a tradice

A1 - "Poznaj a chráň svoj les"

 

Termín aktivity 08/2018 - 07/2019

 

Predmetom aktivity je riadenie a implementácia projektu v súlade s požiadakami zmluvy o NFP ako aj s ostatnými relevantnými dokumentami Programu INTERREG V-A SK-CZ.   

Bola zabepečená riadna vecná a finančná implementácia projektu v zmysle platnej programovej dokumentácie.

Za aktivitu bol zodpovedný VPM.  Do riadiacého tímu sa tiež svojim spôsobom zapájali starostovia obcí a riaditelia škôl. Takto bol vytvorený cezhraničný tím, ktorý spolupracoval na úspešnej realizácii celého projektu.

 

Termín aktivity 08/2018 - 07/2019

 

Predmetom aktivity je zabezpečenie povinnej publicity projektu vyplývajúcej z dokumentácie Programu INTERREG V-A SK-CZ.  Predovšetkým sa jedná o dokument POVINNA_PUBLICITA_PROJEKTU.   

 

Termín aktivity:  08/2018 - 07/2019

 

Aktivita je zameraná na analýzu tém , potrieb a problémov na každej strane hranice a dohodnutie obsahu konkrétnych podujatí. Uskutočnilo sa spoločné stretnutie projektového tímu v Sihelnom. Výstupom stretnutia bolo upresnenie harmonogram a rozdelenie konkrétnych úloh jednotlivým členom projektového tímu.    

 

1-dňový workshop, ktorý bol realizovaný aj na slovenskej a českej strane. Aktivita sa v priebehu dňa sa rozdělila na dve časti, na teóriu a prax. V prvej časti CHKO prednášala o chránenných krajinných oblastiach, z čoho sa les skladá a čo sa v ňom nachádza. Táto časť  bola zameraná na osvetu správania sa v prírode, kde by sa naučili, že les sa neničí a aby nevyhadzovali smeti. Naučili sa, že v lese sa nerobí hluk, netrhajú a neničia sa rastliny, ktoré v lese majú svoj význam. Odborní pracovníci budú ako pomôcku využívali projektor.
Druhá časť  spočívala v správaní sa v lese. Ľudia v dnešnej uponáhľanej dobe zabúdajú, že v lese je mnoho života a naším správaním ho negatívne ovplyvňujeme. V tejto časti  sme sa zamerali na prechod lesom, deti  zvládli hry, testy z toho čo sa naučili a čo počuli (druhy rastlín, druhy stromov, všeobecné znalosti o fungovaní lesa ako takého,...). Každý  mal svoje vlastné tričko, kde by ako skupina ľudí poznávali les a na názorných ukážkach v prírode by svoje doterajšie vedomosti následne ukázali . Výsledkom aktivity bolo spoločné zasadenie stromu života na slovenskej i českej strane.

 

Termín aktivity: 30.04. 2019 – Slovensko

                           07.05.2019 - Česko

 

A2- "Učíme sa od hasičov" 

 1-dňová aktivita, realizovaná na slovenskej aj českej strane, zameraná napomôcť deťom pochopiť  problematiku požiarov, pod vedením hasičských zborov. Dobrovoľný hasičský zbor v Sihelnom má dlhodobú tradíciu. Hasiči zorganizovali aktivitu zameranú na protipožiarnu ochranu. Pri ktorej sa najprv hravou formou deti a mládež dozvedeli, kde a ako zabezpečiť les pred poškodením ohňom, kde a ako klásť bezpečne ohniská, aby nespôsobili škody prírode. Na vyhradenej ploche prebiehali po teoretickej časti názorné ukážky DHZ v Sihelnom, ich aktivity a ukážky ako oni pracujú v teréne.  Ďalšia aktivita bola zameraná na aktivity a súťaže zúčastnených partnerov.
Aktivita na českej strane  mala podobný charakter, kde boli aktivity spojené so spoznaním Lhotkovskejsého hasičského zboru. Po aktivitách zboru nasledovali aktivity zúčastnených partnerov s prácou  v skupinách.
 

 

Termín aktivity: 07.06. 2019 – SK

                            21.06. 2019  - CZ

A 3- "V zdravom tele, zdravý duch"

1-dňová aktivita sa uskutočnila u slovenského partnera v obci Sihelné. Zdravotníci z Červeného kríža vysvetlili a neskôr prakticky predviedli ako správne všeobecne podávať prvú pomoc a  názorne predviedli prvú pomoc, pri častejšie sa vyskytujúcich poraneniach v prírode (zlomenina, tržné rany,...). Zúčastnení si mohli v nasimulovaných situáciách nacvičiť prvú pomoc.  V ďalšej aktivite  učitelia telesnej výchovy účastníkov aktivity učili základné zásady v oblasti zdravého stravovania sa a dodržiavania pitného režimu (prevencia proti obezite), hravými športovými aktivitami apelovali na pohyb a zdravý životný štýl. Spoločne prebiehali rôzne spoločné športové aktivity, ako sú jednoduché cviky na fit loptách/švihadlách, kolektívne hry, ako je vybíjaná, volejbal a futbal.

Termín aktivity: 12.09. 2019 – Slovensko

 

 

 

 

HP Udržitelný rozvoj

Opatření a aktivity přijaté na podporu udržitelného rozvoje

Boli vytvorené cezhraničné aktivity cez ktoré mikroprojekt prispieva k udržateľnému rozvoju nielen na území svojej obce ale na území Žilinského a Moravskosliezskeho kraja.

Konkrétní výsledky, které byly dosaženy v oblasti udržitelného rozvoje

Základným výsledkami bolo vytvorenie zmysluplných aktivít na obidvoch stranách hranice, ktoré povedú jednak ku rozvoju cezhraničnej spolupráce a jednak ku rozvoju vzdelania a povedomia o tom, ako sa má správne správať v prírode a lese, ako prispievať k ochrane rastlinstva a živočíchov.

 

 

  1. Financování malého projektu
 

Uvedené ve smlouvě

Skutečnost

Celkové výdaje malého projektu v EUR

10 830,00

9 550,92

Celkové zpusobilé výdaje malého

Projektu v EUR

 

4.166,16 

 Příjmy malého projektu v EUR

0,00

0,00

Výše podpory z EFRR v EUR

9 205,50

4 817,95

Výše podpory ze státního rozpočtu SR v EUR[1]

1 083,0

   566,81  

Vlastní zdroje KU v EUR

541,50

4.166,16 

 

 

 

Obec Sihelné - CZ - SK - Informácie na obecnú stránku.docx (322.17 kB)

Prílohy

Obec Sihelné - CZ - SK - Informácie na obecnú stránku.docx

Obec Sihelné - CZ - SK - Informácie na obecnú stránku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 322,17 kB
Dátum vloženia: 26. 6. 2019 7:26
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 5. 2020 7:44

Turista

Kontakt

Obecný úrad Sihelné
Sihelné 217, 029 46

Telefón: 043/55 94236
Fax: 043/55 94216
E-mail: ousihelne@orava.sk
Web: www.obecsihelne.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 3. 10. 2023
polojasno 22 °C 11 °C
polojasno, mierny juhozápadný vietor
vietorJZ, 4.26m/s
tlak1020hPa
vlhkosť64%

Natur-pack

Natur pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:70
TÝŽDEŇ:249
CELKOM:612108