Menu
Obec Sihelné
ObecSihelné

VZN

2023

Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (2)

Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 40,6 kB
Vložené: 18. 12. 2023

Prevádzkový poriadok obecnej posilňovne

Prevádzkový poriadok obecnej posilňovne.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,58 kB
Vložené: 18. 7. 2023

Doplnenie poplatkov za prenájom KD

Doplnenie poplatkov za prenájom KD.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,21 kB
Vložené: 18. 7. 2023

Zásady hospodárenia a nákladania s majetkom obce Sihelné

Zásady hospodárenia a nákladania s majetkom obce Sihelné.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 66,12 kB
Vložené: 28. 3. 2023

2022

Komunitný plán sociálnych služieb obce Sihelné 2023 - 2030

Komunitný plán sociálnych služieb obce Sihelné 2023 - 2030.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,7 MB
Vložené: 16. 3. 2023

Dodatok č. 1/2022

Dodatok (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,82 kB
Vložené: 29. 12. 2022

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupite ľstva

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupite ľstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,63 kB
Vložené: 29. 12. 2022

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,63 kB
Vložené: 28. 11. 2022

Dodatok č. 3 k VZN MŠ

Dodatok č. 3 k VZN MŠ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,97 kB
Vložené: 18. 8. 2022

Návrh dodatku č. 3 k VZN MŠ

Návrh dodatku č. 3 k VZN MŠ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,91 kB
Vložené: 21. 7. 2022

VZN poplatky za služby poskytované obcou Sihelné

VZN poplatky za služby poskytované obcou Sihelné.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,23 kB
Vložené: 24. 5. 2022

VZN o miestnom referende

VZN o miestnom referende.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,32 kB
Vložené: 24. 5. 2022

VZN o určení pravidiel prevádzkového čas u

VZN o určení pravidiel prevádzkového čas u.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,12 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Návrh VZN poplatky za služby poskytované obcou S ihelné

Návrh VZN poplatky za služby poskytované obcou S ihelné.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,52 kB
Vložené: 28. 4. 2022

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel prevádzkového času

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel prevádzkového času.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,26 kB
Vložené: 25. 4. 2022

Návrh VZN o miestnom referende

Návrh VZN o miestnom referende.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,21 kB
Vložené: 25. 4. 2022

2021

Dodatok o cene pozemkov v obci Sihelné

Dodatok o cene pozemkov v obci Sihelné.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,56 kB
Vložené: 20. 12. 2021

Návrh dodatku o cene pozemkov v obci Sihelné

Návrh dodatku o cene pozemkov v obci Sihelné.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,73 kB
Vložené: 22. 11. 2021

2020

VZN o odpadoch

VZN o odpadoch.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,35 kB
Vložené: 22. 3. 2022

Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu s komunálnymi odpadmi

Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu s komunálnymi odpadmi.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,81 kB
Vložené: 12. 1. 2021

2019

Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,2 kB
Vložené: 15. 4. 2021

VZN o odpadoch 2019

VZN o odpadoch 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,1 kB
Vložené: 19. 12. 2019

VZN o poskytytovaní soc. sluzieb v obci

VZN o poskytytovaní soc. sluzieb v obci.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 208 kB
Vložené: 27. 10. 2019

VZN o cenách pozemkov a o spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov

VZN o cenách pozemkov a o spôsobe a podmienkach predaja a kúpy pozemkov.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 520,82 kB
Vložené: 27. 10. 2019

Poplatky za požičanie nástrojov, pracovné ho náradia a strojných zariadení v obci Siheln é

Poplatky za požičanie nástrojov, pracovné ho náradia a strojných zariadení v obci Siheln é.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 40,3 kB
Vložené: 27. 10. 2019

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 44,9 kB
Vložené: 22. 9. 2019

Komunitný plán sociálnych služieb obce Sihelné na roky 2018-2022

Komunitný plán sociálnych služieb obce Sihelné na roky 2018-2022.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 632,5 kB
Vložené: 22. 9. 2019

VZN o školskej jedálni obedy

VZN o školskej jedálni obedy.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 35,84 kB
Vložené: 9. 7. 2019

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Sihelnom

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Sihelnom.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 39,47 kB
Vložené: 3. 3. 2019

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SIHELNÉ

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupite ľstva.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,49 kB
Vložené: 3. 3. 2019

2018

Dodatok č. 1 k VZN č.1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sihelné 2018

Dodatok č. 1 k VZN č.1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sihelné 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,6 kB
Vložené: 16. 10. 2018

VZN o dodávke náhradnej pitnej vody 2018

VZN o dodávke náhradnej pitnej vody 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,48 kB
Vložené: 16. 10. 2018

2016

VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k. ú. obce Sihelné 2016

VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k. ú. obce Sihelné 2016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,68 kB
Vložené: 16. 10. 2018

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Sihelné 2016

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Sihelné 2016.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 139 kB
Vložené: 16. 10. 2018

VZN o odpadoch 2016

VZN o odpadoch 2016.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 231 kB
Vložené: 16. 10. 2018

Poplatky za služby poskytované obcou Sihelné 2016

Poplatky za služby poskytované obcou Sihelné 2016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,62 kB
Vložené: 16. 10. 2018

2015

VZN o vylepovaní plagátov 2015

VZN o vylepovaní plagátov 2015.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,77 kB
Vložené: 16. 10. 2018

VZN o poriadku 2015

VZN o poriadku 2015.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,22 kB
Vložené: 16. 10. 2018

Interná smernica 2015

Interná smernica 2015.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,42 kB
Vložené: 16. 10. 2018

Doplnok k VZN o miestnych daniach 2015

Doplnok k VZN o miestnych daniach 2015.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 73,5 kB
Vložené: 16. 10. 2018

2014

VZN o miestnych daniach 2014

VZN o miestnych daniach 2014.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 154,5 kB
Vložené: 16. 10. 2018

2013

Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie 2013

Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,94 MB
Vložené: 16. 10. 2018

Zásady vybavovania stažnosti 2013

Zásady vybavovania stažnosti 2013.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 172,17 kB
Vložené: 16. 10. 2018

VZN o poskytnutí jednorázovej finančnej pomoci 2013

VZN o poskytnutí jednorázovej finančnej pomoci 2013.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55,5 kB
Vložené: 16. 10. 2018

Štatút domovníka 2013

Štatút domovníka 2013.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,07 kB
Vložené: 16. 10. 2018

Domový poriadok 2013

Domový poriadok 2013.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 114 kB
Vložené: 16. 10. 2018

2012

VZN č. 1-2012 o podmienkach držania psov

VZN č. 1-2012 o podmienkach držania psov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 131,5 kB
Vložené: 16. 10. 2018

Rokovací poriadok obce Sihelné 2012

Rokovací poriadok obce Sihelné 2012.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,64 kB
Vložené: 16. 10. 2018

Dodatok č. 1-2012 o výške príspevku na úhradu nákladov v školách v školských zariadenia

Dodatok č. 1-2012 o výške príspevku na úhradu nákladov v školách v školských zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 842,88 kB
Vložené: 16. 10. 2018

2010

VZN č. 1-2010 o poskytovaní sociálnych služieb

VZN č. 1-2010 o poskytovaní sociálnych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,52 kB
Vložené: 16. 10. 2018

2009

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady 2009

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,81 kB
Vložené: 16. 10. 2018

VZN č. 2-2009 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb

VZN č. 2-2009 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 898,2 kB
Vložené: 16. 10. 2018

VZN č. 2-2009 o poskytovaní služieb na trhových miestach

VZN č. 2-2009 o poskytovaní služieb na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,69 kB
Vložené: 16. 10. 2018

VZN č. 1-2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

VZN č. 1-2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 737,47 kB
Vložené: 16. 10. 2018

2008

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 2008

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 2008.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 188 kB
Vložené: 16. 10. 2018

VZN nariadenie o bytoch 2008

VZN nariadenie o bytoch 2008.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 113,5 kB
Vložené: 16. 10. 2018

VZN č. 2-2008 požiarny poriadok obce Sihelné

VZN č. 2-2008 požiarny poriadok obce Sihelné.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 115 kB
Vložené: 16. 10. 2018

2007

Zásady hospodarenia s majetkom obce 2007

Zásady hospodarenia s majetkom obce 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,13 kB
Vložené: 16. 10. 2018

VZN č. 6-2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č. 6-2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB
Vložené: 16. 10. 2018

Smernica k VO 2007

Smernica k VO 2007.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 43 kB
Vložené: 16. 10. 2018

Prevádzkový poriadok pohrebiska Sihelné 2007

Prevádzkový poriadok pohrebiska Sihelné 2007.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 80 kB
Vložené: 16. 10. 2018

Prevádzkový poriadok Domu smútku Sihelné 2007

Prevádzkový poriadok Domu smútku Sihelné 2007.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64 kB
Vložené: 16. 10. 2018

2003

Štatút obce Sihelné 2003

Štatút obce Sihelné 2003.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 175 kB
Vložené: 16. 10. 2018

Zverejňovanie

Kontakt

Obecný úrad Sihelné
Sihelné 217, 029 46

Telefón: 043/55 94236
Fax: 043/55 94216
E-mail: ousihelne@orava.sk
Web: www.obecsihelne.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 25. 2. 2024
polojasno 8 °C 3 °C
polojasno, mierny južný vietor
vietorJ, 3.57m/s
tlak1011hPa
vlhkosť90%

Natur-pack

Natur pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:96
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:647782