Menu
Obec Sihelné
ObecSihelné

Faktúry

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 10. 2018

Došlé faktúry DP (25-33)

Došlé faktúry DP (25-33)

Neuvedené

Obec Sihelné

Obec Sihelné

19. 10. 2019

Odberateľské faktúry voda 2

Odberateľské faktúry voda 2

Neuvedené

Obec Sihelné

Obec Sihelné

20. 11. 2018

Obec Sihelné 356-508

Obec Sihelné 356-508

Neuvedené

Obec Sihelné

Obec Sihelné

20. 11. 2018

Školská jedáleň 8109-8155

Školská jedáleň 8109-8155

Neuvedené

Obec Sihelné

Obec Sihelné

26. 11. 2018

Odberateľské faktúry DP (120-180)

Odberateľské faktúry DP (120-180)

Neuvedené

Obec Sihelné

Obec Sihelné

17. 1. 2019

Odberateľské faktúry DP (181-193)

Odberateľské faktúry DP (181-193)

Neuvedené

Obec Sihelné

Obec Sihelné

17. 1. 2019

Odberateľské faktúry voda 3

Odberateľské faktúry voda 3

Neuvedené

Obec Sihelné

Obec Sihelné

17. 1. 2019

Došlé faktúry DP (34-38)

Došlé faktúry DP (34-38)

Neuvedené

Obec Sihelné

Obec Sihelné

26. 3. 2019

Došlé faktúry 509-597

Obec Sihelné 509-597

0,00 EUR

Obec Sihelné

Obec Sihelné

15. 2. 2019

Školská jedáleň 8155-8178

Školská jedáleň 8155-8178

0,00 EUR

Školská jedáleň

Školská jedáleň

8. 4. 2019

Došlé faktúry DP (1-10)

chlorman sodný oprava stroja Case oprava prednej nápravy Case školenie skrutka, kotúč stravné

0,00 EUR

Brentag slovakia s.r.o.

Obec Sihelné

8. 4. 2019

Odberateľské faktúry voda 1

Odber vody

0,00 EUR

Obec Sihelné

Milan Mazurák

9. 5. 2019

Školská jedáleň Faktúry prijaté I.Q. 2019

Školská jedáleň Faktúry prijaté I.Q. 2019

Neuvedené

Dodávateľsky

Obec Sihelné

9. 5. 2019

Obec Sihelné faktúry prijaté I.Q. 2019

Obec Sihelné faktúry prijaté I.Q. 2019

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

31. 5. 2019

Faktúra - Multifunkčné ihrisko

Faktúra - Multifunkčné ihrisko

59 690,30 EUR

Benet Sport s.r.o.

Obec Sihelné

7. 8. 2019

Školská jedáleň faktúry prijaté II.Q. 2019

Školská jedáleň faktúry prijaté II.Q. 2019

Neuvedené

Dodávateľsky

Obec Sihelné

7. 8. 2019

Obec Sihelné faktúry prijaté II.Q.21019.

Obec Sihelné faktúry prijaté II.Q.21019.

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

9. 8. 2019

Došle faktúry DP (11-23)

Došle faktúry DP (11-23)

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

15. 7. 2019

Odberateľské faktúry DP (1-54)

Odberateľské faktúry DP (1-54)

0,00 EUR

Obec Sihelné

Dodávateľsky

4. 10. 2019

Školská jedáleň faktúry prijaté III.Q.2019.

Školská jedáleň faktúry prijaté III.Q.2019.

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

4. 10. 2019

Obec Sihelné faktúry prijaté III.Q.2019.

Obec Sihelné faktúry prijaté III.Q.2019.

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

11. 10. 2019

Odberateľské faktúry DP (55-95)

Odberateľské faktúry DP (55-95)

0,00 EUR

Obec Sihelné

Dodávateľsky

9. 2. 2020

Došlé faktúry DP (24-35) 2019

Došlé faktúry DP (24-35) 2019

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

22. 1. 2020

Objednávky DP (3) 2019

Objednávky DP (3) 2019

0,00 EUR

Obec Sihelné

Dodávateľsky

9. 1. 2020

Odberateľské faktúry voda (2) 2019

Odberateľské faktúry voda (2) 2019

0,00 EUR

Obec Sihelné

Dodávateľsky

22. 1. 2020

Odberateľské faktúry DP (96-119) 2019

Odberateľské faktúry DP (96-119) 2019

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

11. 2. 2020

Školská jedáleň faktúry prijaté IV. Q. 2019

Školská jedáleň faktúry prijaté IV. Q. 2019

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné Školská jedáleň

11. 2. 2020

Obec Sihelné faktúry prijaté IV. Q. 2019

Obec Sihelné faktúry prijaté IV. Q. 2019

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

15. 4. 2020

Faktúry došlé ŠJ I.Q.2020

Faktúry došlé ŠJ I.Q.2020

Neuvedené

Dodávateľsky

Obec Sihelné Školská jedáleň

15. 4. 2020

Faktúry došlé Obec Sihelné I.Q.2020

Faktúry došlé Obec Sihelné I.Q.2020

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

4. 5. 2020

Došlé faktúry DP (1-7) 2020 (1)

Došlé faktúry DP (1-7) 2020 (1)

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

4. 5. 2020

Odberateľské faktúry DP (1-13) 2020

Odberateľské faktúry DP (1-13) 2020

0,00 EUR

Obec Sihelné

Dodávateľsky

16. 7. 2020

Faktúry došlé ŠJ II. Q. 2020

Faktúry došlé ŠJ II. Q. 2020

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

16. 7. 2020

Faktúry došlé Obec Sihelné II. Q. 2020

Faktúry došlé Obec Sihelné II. Q. 2020

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

4. 8. 2020

Došlé faktúry DP (8-14) 2020

Došlé faktúry DP (8-14) 2020

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné- drobná prvádzka

22. 7. 2020

Odberateľské faktúry DP (14-62) 2020

Odberateľské faktúry DP (14-62) 2020

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

6. 10. 2020

Došlé faktúry SJ III. Q. 2020

Došlé faktúry SJ III. Q. 2020

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

5. 10. 2020

Faktúry došlé Obec Sihelné III.Q. 2020

Faktúry došlé Obec Sihelné III.Q. 2020

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

16. 10. 2020

Došlé faktúry DP (15-20) 2020

Došlé faktúry DP (15-20) 2020

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné- drobná prvádzka

15. 10. 2020

Odberateľské faktúry DP (63-102) 2020

Odberateľské faktúry DP (63-102) 2020

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

15. 10. 2020

Odberateľské faktúry voda (1) 2020

Odberateľské faktúry voda (1) 2020

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

20. 1. 2021

Došlé faktúry DP (21-27) 2020

Došlé faktúry DP (21-27) 2020

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné- drobná prvádzka

20. 1. 2021

Odberateľské faktúry DP (103-123) 2020

Odberateľské faktúry DP (103-123) 2020

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

20. 1. 2021

Odberateľské faktúry voda (2) 2020

Odberateľské faktúry voda (2) 2020

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

1. 2. 2021

Došlé faktúry Obec Sihelné IV.Q. 2020

Došlé faktúry Obec Sihelné IV.Q. 2020

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

1. 2. 2021

Došlé faktúry ŠJ IV. Q. 2020

Došlé faktúry ŠJ IV. Q. 2020

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné Školská jedáleň

11. 4. 2021

Faktúry došlé ŠJ I.Q

Faktúry došlé ŠJ I.Q

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

11. 4. 2021

Faktúry došlé Obec Sihelné I.Q

Faktúry došlé Obec Sihelné I.Q

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

15. 4. 2021

Došlé faktúry DP (1-7) 2021

Došlé faktúry DP (1-7) 2021

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné- drobná prvádzka

15. 4. 2021

Odberateľské faktúry DP (1-10) 2021

Odberateľské faktúry DP (1-10) 2021

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

16. 6. 2021

Faktúry došlé ŠJ II. Q

Faktúry došlé ŠJ II. Q

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

16. 6. 2021

Faktúry došlé Obec Sihelné II.Q

Faktúry došlé Obec Sihelné II.Q

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

28. 7. 2021

Došlé faktúry DP (8-15) 2021

Došlé faktúry DP (8-15) 2021

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné- drobná prvádzka

28. 7. 2021

Odberateľské faktúry DP (11-46) 2021

Odberateľské faktúry DP (11-46) 2021

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

5. 10. 2021

Faktúry došlé Obec Sihelné III.Q.2021

Faktúry došlé Obec Sihelné III.Q.2021

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

5. 10. 2021

Faktúry došlé ŠJ III.Q 2021

Faktúry došlé ŠJ III.Q 2021

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné Školská jedáleň

3. 11. 2021

Odberateľské faktúry DP (47-80) 2021

Odberateľské faktúry DP (47-80) 2021

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

3. 11. 2021

Došlé faktúry DP (16-20) 2021

Došlé faktúry DP (16-20) 2021

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné- drobná prvádzka

13. 1. 2022

Došlé faktúry DP (21-28) 2021

Došlé faktúry DP (21-28) 2021

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné- drobná prvádzka

13. 1. 2022

Odberateľské faktúry DP (81-112) 2021

Odberateľské faktúry DP (81-112) 2021

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

13. 1. 2022

Odberateľské faktúry DP voda 2021

Odberateľské faktúry DP voda 2021

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

27. 1. 2022

Faktúry došlé ŠJ IV.Q.2021

Faktúry došlé ŠJ IV.Q.2021

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné Školská jedáleň

27. 1. 2022

Faktúry došle Obec Sihelné IV. Q. 2021

Faktúry došle Obec Sihelné IV. Q. 2021

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

21. 4. 2022

Došlé faktúry DP (1-6) 2022

Správa o hospodareni príspevkovej org. za rok 2021

Neuvedené

Dodávateľsky

Obec Sihelné- drobná prvádzka

20. 4. 2022

Odberateľské faktúry DP (1-7) 2022

Odberateľské faktúry DP (1-7) 2022

0,00 EUR

Obec Sihelné

Dodávateľsky

3. 5. 2022

Došle faktúry ŠJ I.Q.2022

Došle faktúry ŠJ I.Q.2022

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné Školská jedáleň

3. 5. 2022

Došle faktúry Obec Sihelné I. Q. 2022

Došle faktúry Obec Sihelné I. Q. 2022

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

11. 7. 2022

Faktúry došlé ŠJ II.Q

Faktúry došlé ŠJ II.Q

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné Školská jedáleň

11. 7. 2022

Faktúry došlé Obec Sihelné II.Q (1)

Faktúry došlé Obec Sihelné II.Q (1)

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

15. 7. 2022

Došlé faktúry DP (7-21) 2022

Došlé faktúry DP (7-21) 2022

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné- drobná prvádzka

25. 7. 2022

Odberateľské faktúry DP (8-55) 2022

Odberateľské faktúry DP (8-55) 2022

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

12. 10. 2022

Faktúry došlé Obec Sihelné III.Q.2022

Faktúry došlé Obec Sihelné III.Q.2022

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

12. 10. 2022

Faktúry došlé ŠJ III.Q. 2022

Faktúry došlé ŠJ III.Q. 2022

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné Školská jedáleň

25. 10. 2022

Došlé faktúry DP (22-27) 2022

Došlé faktúry DP (22-27) 2022

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné- drobná prvádzka

25. 10. 2022

Odberateľské faktúry DP (56-84) 2022

Odberateľské faktúry DP (56-84) 2022

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

11. 1. 2023

Došlé faktúry DP (28-34) 2022

Došlé faktúry DP (28-34) 2022

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné- drobná prvádzka

26. 1. 2023

Odberateľské faktúry DP (85-109) 2022

Odberateľské faktúry DP (85-109) 2022

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

26. 1. 2023

Odberateľské faktúry DP voda 2022

Odberateľské faktúry DP voda 2022

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

6. 2. 2023

Faktúry došlé ŠJ IV.Q.2022

Faktúry došlé ŠJ IV.Q.2022

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné Školská jedáleň

6. 2. 2023

Faktúry došlé Obec Sihelné IV.Q.2022

Faktúry došlé Obec Sihelné IV.Q.2022

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

5. 4. 2023

Faktúry došle Obec Sihelné I.Q.2023

Faktúry došle Obec Sihelné I.Q.2023

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

5. 4. 2023

Faktúry došle ŠJ I.Q.2023

Faktúry došle ŠJ I.Q.2023

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné Školská jedáleň

27. 4. 2023

Došlé faktúry DP (1-9) 2023

Došlé faktúry DP (1-9) 2023

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné- drobná prvádzka

27. 4. 2023

Odberateľské faktúry DP (1-9) 2023

Odberateľské faktúry DP (1-9) 2023

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

11. 7. 2023

Faktúry došlé Obec Sihelné II.Q 2023

Faktúry došlé Obec Sihelné II.Q 2023

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné

11. 7. 2023

Faktúry došlé ŠJ II.Q 2023

Faktúry došlé ŠJ II.Q 2023

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné Školská jedáleň

14. 7. 2023

Došlé faktúry DP (10-16) 2023

Došlé faktúry DP (10-16) 2023

0,00 EUR

Dodávateľsky

Obec Sihelné- drobná prvádzka

14. 7. 2023

Odberateľské faktúry DP (10-53) 2023

Odberateľské faktúry DP (10-53) 2023

0,00 EUR

Obec Sihelné- drobná prvádzka

Dodávateľsky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.