Menu
Obec Sihelné
ObecSihelné

Detail zmluvy Zmluva na poskytnutie služieb-externé riadenie pro

Číslo zmluvy:
Zmluva na poskytnutie služieb-externé riadenie pro
Názov:
Zmluva na poskytnutie služieb-externé riadenie projektu Kotolňa MŠ Sihelné-zmena palivovej základne
Predmet zmluvy:
1. Predmetom zmluvy sú činnosti súvisiace s externým projektovým riadením na vyššie uvedený projekt. 2. Projekt bude implementovaný v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36, kód ITMS 2014+: 310041P609 3. Rozsah poskytnutých služieb: • Riadenie projektu • Finančné a projektové riadenie projektu • Konzultácie s príslušným RO pre uvedený projekt • Komunikácia s RO • Monitoring projektu • Zmenové konania • Vypracovanie monitorovacích správ(priebežné a záverečná) • Vypracovanie žiadostí o platbu
Cena:
0,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Sihelné
2. Zmluvná strana:
Ing. Štefan Pucko
Meno podpisujúcej osoby:
Funkcia podpisujúcej osoby:
Dátum zverejnenia:
8. 3. 2019
Dátum účinnosti zmluvy:
8. 3. 2019
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené